Posted by on Sep 6, 2015 in Nauka | 0 comments

Zdawanie egzaminu maturalnego

Zdawanie egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest najważniejszym egzaminem w życiu młodego człowieka, dlatego mówi się że jest to egzamin dojrzałości. Kiedy młodzież kończy osiemnaście lat wówczas następuje ukończenie szkoły które właśnie się kończy takim testem z wiedzy uzyskanej przez ostatnie cztery lata. Egzamin dojrzałości najpierw jest pisemny i zdaje się go z języka polskiego, języka obcego, matematyki a także wybranego przedmiotu dodatkowego. Każdego dnia zdawany jest inny przedmiot i dopiero po uzyskaniu wymaganej liczby punktów można przystąpić do egzaminu ustnego. Matura trwa około miesiąca zanim zostaną wywieszone wszystkie wyniki. Jest to duży stres, dlatego trzeba przygotować się również psychicznie. Wsparcie młodzież ma w nauczycielach, rodzicach a także przyjaciołach. Egzamin ustny zdawany jest z podobnych przedmiotów jak pisemny i można sobie wybrać dodatkowe, w zależności na jakie studia się zdaje. Jeśli ktoś nie zda, wtedy jest poprawka która odbywa się około trzech miesięcy później. Matura główna natomiast zdawana jest w maju.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>