Posted by on Nov 11, 2014 in Nauka | 0 comments

Pojęcie i definicja danych informacji

Pojęcie i definicja danych informacji

Informacja jest to posiadanie danej treści jaką jest wiedza. Taką wiedzę człowiek osiąga i przyswaja poprzez swoje narządy zmysłów, które nasz mózg wytwarza samodzielnie. Ponieważ jest on uznawany jako nasz system poznawczy, który pozwala nam tworzyć daną wiedzę. Taki system funkcjonuje w naszym umyśle, w różny sposób i jest modyfikowany przez procesy poznawcze. Niemniej jednak pojęcie wiedzy, bardzo często jest określane jako abstrakcyjne, symboliczne reprezentowanie obiektów w naszym umyśle, ale bardzo ściśle. Ponieważ wiedza w znaczeniu ścisłym, jest określana jako pewna kategoria struktury poznawczej, która trwa w naszym umyśle w sposób bardzo uporządkowany i bardzo często pozostający w pamięci na bardzo długo. Wiedzę, również można podzielić na kategorie np. wiedza utajona czy niejawna, wiedza deklaratywna, wiedza proceduralna czy też meta wiedza. Te kategorie wszystkie są związane z danymi informacjami, niemniej jednak różnią się od siebie drobnymi elementami.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>